Očkování chronicky nemocných osob od 24. 3. 2021

Informace pro pacienty s chronickým onemocněním, kteří mohou být přednostně očkováni proti COVID 19:

Ministerstvo zdravotnictví umožnilo od 24. 3. 2021 přednostní očkování pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou mladší 70 let.

Pokud se léčíte pro následující onemocnění:

Diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky či inzulinem, který je komplikován alespoň jedním z následujících současným onemocněním:
– ischemická choroba srdeční
– arterriální hypertenze
– chronickou ledvinovou nedostatečností a po transplantaci
– s obezitou či plicním onemocněním
– s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

Obezita nad hodnotu 35 BMI > 35 kg/m2

Závažné onemocnění plic, při kterém je pacient v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí:
– idiopatická plicní fibróz chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně
– bronchiektázie
– cystická fibróza
– těžké astma
– bronchogenní karcinom
– spánkové poruchy dýchání

-respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin

 Závažné onemocnění ledvin, při kterém je pacient v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu:
– pacienti v chronickém dialyzačním léčení
– nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii
– nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

 Závažné onemocnění jater, při kterém je pacient v péči specializované ambulance:
– pacienti s onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy
– pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni
– pacienti s nádory jater a žlučových cest

-pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

 Onkologická onemocnění:
– hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie
– hematologičtí pacienti s imunodeficitem nebo s významnou trombofilií
– pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

Po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně:
– nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny, srdce, plic, jater, kostní dřeně, střeva, slinivky břišní a kmenových buněk
-nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

 Závažné onemocnění srdce, při kterém je pacient v péči specializované ambulance (zejména tyto, ale ne výhradně):
– srdeční selhání
– ischemická choroba srdeční
– chlopenní vady
– kardiomyopatie
–onemocnění plicní cirkulace
-nemocní po plicní embolii

 Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

 Závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění:
– pacienti s nervosvalovými chorobami
– pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii
– pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém
– pacienti s vzácnými chorobami nervového systému

Kontaktujte svého lékaře specialistu, aby vám poskytl kód, kterým se budete moci přihlásit k registraci.

Až půjdete k na očkování, nezapomeňte si vzít poslední zprávu od lékaře specialisty, který vám dál kód k registraci. Kopie postačí.

Otevřete si rezervační systém rezervace.mzcr.cz.

Zadáte telefonní číslo a při vstupu do registračního formuláře jste vyzváni k zadání jak tohoto čísla, tak souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně vám přijde kód v SMS (PIN1). Telefon s vyplňovaným číslem tedy mějte u sebe. Ten (PIN1) zadáte a tím vám bude umožněn vstup do registračního formuláře, kde si můžete vybrat naše očkovací centrum v Dobřichovicích.

Provedení rezervace termínu- tzv. zvací SMS s PIN2 vám umožní rezervaci termínu ve Vámi vybraném očkovacím centru.

Jakmile vám SMS s PIN2 přijde, jděte na rezervace.mzcr.cz. Zde zadáte číslo pojištěnce (rodné číslo) a PIN2 z SMS. Následně se vám zobrazí nabídnuté termíny očkování v očkovacím centru. Z těch si vyberte konkrétní termín, a to na první dávku, termín druhé se vygeneruje automaticky. Přijde vám potvrzení o rezervaci termínu (email a SMS).