Jak se u nás zaregistrovat – je to snadné!
Jak se u nás registrovat – JE TO SNADNÉ:
Prvním krokem k očkování je registrace v Centrálním registračním systému https://registrace.mzcr.cz/
• zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní ověřovací PIN kód
• vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
• ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo – Sportovní hala BIOS Dobřichovice
• důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
• pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace, dále email a SMS zpráva, které registraci také potvrdí.